Koszty

Koszty

Miesięczne koszty zależą od wymogów stawianych personelowi opiekuńczemu, zapotrzebowania (stopień pielęgnacji) i znajomości języka przez opiekunów, a zaczynają się od ok. 1900,- euro

Dokładne koszty zostaną podane po analizie formularza i objaśnione Państwu w czasie osobistej rozmowy, która może odbyć się na Państwa życzenie.

Koszty te są absolutnymi kosztami końcowymi i obejmują wszystkie opłaty i podatki. Nie pobiera się opłat za pośrednictwo.

Za doradztwo i obsługę na miejscu pobieramy ryczałt za przejechane kilometry wynoszący 0,50 euro za km (tylko poza Bremą)

 

 

pfeil

Ważne:   Są Państwo zobowiązani do bezpłatnego udostępnienia osobnego pokoju i zapewnienia wyżywienia

 

Brak możliwości komentowania