Koszty

Koszty

MiesiA�czne koszty zaleA?A� od wymogA?w stawianych personelowi opiekuA�czemu, zapotrzebowania (stopieA� pielA�gnacji) i znajomoA�ci jA�zyka przez opiekunA?w, a zaczynajA� siA� od ok. 1900,- euro

DokA�adne koszty zostanA� podane po analizie formularza i objaA�nione PaA�stwu w czasie osobistej rozmowy, ktA?ra moA?e odbyA� siA� na PaA�stwa A?yczenie.

Koszty te sA� absolutnymi kosztami koA�cowymi i obejmujA� wszystkie opA�aty i podatki. Nie pobiera siA� opA�at za poA�rednictwo.

Za doradztwo i obsA�ugA� na miejscu pobieramy ryczaA�t za przejechane kilometry wynoszA�cy 0,50 euro za km (tylko poza BremA�)

 

 

[ezcol_1quarter]

pfeil

[/ezcol_1quarter]

[ezcol_3quarter_end]

WaA?ne: A�A�SA� PaA�stwo zobowiA�zani do bezpA�atnego udostA�pnienia osobnego pokoju i zapewnienia wyA?ywienia

 

[/ezcol_3quarter_end]

Kommentare sind geschlossen.