Informacje

Ważna informacja

pfeil

 

Od 2004 roku, czyli od rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje wschodnie, w ramach swobody świadczenia usług możliwe jest legalne angażowanie polskich opiekunów i opiekunek w niemieckich domach, jeśli są oni zatrudnieni w polskiej firmie z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i przez tę firmę „delegowani” do Niemiec (ustawa o delegowaniu pracowników).

Poza tym personel opiekuńczy, w zatrudnieniu którego pośredniczyliśmy, jest zgłoszony w tutejszym urzędzie skarbowym oraz ubezpieczony na wypadek choroby i od odpowiedzialności cywilnej.

 

pfeil

 

 

Świadczenia kasy opieki

Opieka domowa ma pierwszeństwo przed umieszczeniem w domu opieki.

Świadczenia rzeczowe są realizowane przez personel ambulatoryjnej instytucji opiekuńczej. Obejmują one tzw. pielęgnację podstawową, jak np. mycie, branie prysznica, kąpiel, mycie zębów, wypróżnianie się, ubieranie, przygotowanie posiłku w formie łatwej do spożycia, pomoc przy wstawaniu, chodzeniu, wchodzeniu po schodach itp. Do zadań związanych z prowadzeniem domu należą zakupy, gotowanie i sprzątanie mieszkania. Jeśli konieczna okaże się pielęgnacja lecznicza zlecona przez lekarza, to kasa chorych pokrywa jej koszty bez dopłaty.

Brak możliwości komentowania