Informacje

WaA?na informacja

[ezcol_1quarter]

pfeil

 

[/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

Od 2004 roku, czyli od rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje wschodnie, w ramach swobody A�wiadczenia usA�ug moA?liwe jest legalne angaA?owanie polskich opiekunA?w i opiekunek w niemieckich domach, jeA�li sA� oni zatrudnieni w polskiej firmie z obowiA�zkiem odprowadzania skA�adek na ubezpieczenie spoA�eczne i przez tA� firmA� a�zdelegowania�? do Niemiec (ustawa o delegowaniu pracownikA?w).

Poza tym personel opiekuA�czy, w zatrudnieniu ktA?rego poA�redniczyliA�my, jest zgA�oszony w tutejszym urzA�dzie skarbowym oraz ubezpieczony na wypadek choroby i od odpowiedzialnoA�ci cywilnej.

[/ezcol_3quarter_end]

[ezcol_1quarter]

 

pfeil

 

[/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

 

Aswiadczenia kasy opieki

Opieka domowa ma pierwszeA�stwo przed umieszczeniem w domu opieki.

Aswiadczenia rzeczowe sA� realizowane przez personel ambulatoryjnej instytucji opiekuA�czej. ObejmujA� one tzw. pielA�gnacjA� podstawowA�, jak np. mycie, branie prysznica, kA�piel, mycie zA�bA?w, wyprA?A?nianie siA�, ubieranie, przygotowanie posiA�ku w formie A�atwej do spoA?ycia, pomoc przy wstawaniu, chodzeniu, wchodzeniu po schodach itp. Do zadaA� zwiA�zanych z prowadzeniem domu naleA?A� zakupy, gotowanie i sprzA�tanie mieszkania. JeA�li konieczna okaA?e siA� pielA�gnacja lecznicza zlecona przez lekarza, to kasa chorych pokrywa jej koszty bez dopA�aty.

[/ezcol_3quarter_end]

Kommentare sind geschlossen.