Procedura

PaA�stwa A?yczenia sA� dla nas waA?ne

Po niewiA�A?A�cym nawiA�zaniu z nami kontaktu telefonicznego lub mailowego za poA�rednictwemA�formularza kontaktowegoA�w krA?tkim czasie przeA�lemy PaA�stwu zestaw pytaA�, aby moA?na byA�o ustaliA� indywidualne zapotrzebowanie, oraz informacje konieczne do podjA�cia decyzji.

ChA�tnie odwiedzimy PaA�stwa w domu

by wspA?lnie znaleA?A� odpowiednie, indywidualne rozwiA�zanie, uwzglA�dniajA�c oczywiA�cie PaA�stwa A?yczenia.

Na podstawie PaA�stwa informacji i wyraA?onych A?yczeA� razem z naszym polskim kontrahentem poszukamy odpowiedniej osoby do opieki.

 

 

[ezcol_1quarter]

pfeil

[/ezcol_1quarter]

[ezcol_3quarter_end]

JeA?eli zdecydujA� siA� PaA�stwo na zaproponowanA� osobA�, to od firmy usA�ugowej otrzymajA� PaA�stwo dokumenty umowy do podpisania przez obie strony.

Wybrany opiekun lub opiekunka dotrze do PaA�stwa za 5-10 dni.

Pierwsze odebranie opiekunki z autokaru wzgl. pociA�gu oraz przewiezienie jej do PaA�stwa leA?y oczywiA�cie w naszej gestii!

Opiekunce udostA�pnia siA� pokA?j, moA?e ona korzystaA� z A�azienki, wyA?ywienie i zakwaterowanie sA� bezpA�atne.

[/ezcol_3quarter_end]

Kommentare sind geschlossen.