START

… ByA� dla innych.

WszA�dzie jest dobrze, ale najlepiej jest w zuhause:24

Wszyscy ludzie chcieliby moA?liwie jak najdA�uA?ej prowadziA� samodzielne A?ycie, we wA�asnym domu.

DoA�wiadczenie bycia starszym, chorym i wymagajA�cym opieki dla wielu z nas oznacza zaakceptowanie codziennych ograniczeA�, A�A�cznie z umieszczeniem w domu opieki.

SzczA�A�cie majA� ci, ktA?rzy mogA� liczyA� na wsparcie krewnych, przyjaciA?A� czy sA�siadA?w.

Jednak nie zawsze osoby wymagajA�ce opieki chcA� lub mogA� uzyskaA� stosowanA� pomoc; bywa, A?e krewni potrzebujA� wsparcia na codzieA�, by mA?c dalej pracowaA�.

Kommentare sind geschlossen.